+375 29
1222-103
+375 29
8888-700

Официальный представитель польских туроператоров TUI и RAINBOW в Гродно/Беларусь

Witajcie w Grodnie i na terytorium Parku «Kanał Augustowski»

Wjazd do Republiki Białoruś w celu zwiedzania parku «Kanał Augustowski» i wyjazd z Republiki Białoruś może się odbywać w punktach kontrolnych na granicy państwowej Republiki Białoruś: Lesnaja (Rudawka), Bruzgi (Kuźnia Białostocka), Prywałka (Szandubra) i Prywałka (Rajgardas).

Terytoria przylegające do Parku «Kanał Augustowski», wskazane są przez Dekret Prezydenta Republiki Białoruś z dn. 23 sierpnia 2016 r. nr 318
«O wprowadzeniu bezwizowego trybu wjazdu i wyjazdu obywateli państw obcych» (Narodowy Internet-Portal Prawny Republiki Białoruś, dn.25.08.2016, 1 / 16604).

Podczas wjazdu do Republiki Białoruś obywatele zagraniczni powinni posiadać:

 • ważny paszport lub inny dokument tożsamości przeznaczony do wyjazdu za granicę;

   

 • dokument, uprawniający cudzoziemców do zwiedzania Parku «Kanał Augustowski»;
 • pieniądze: gotówka nie mniej 20 euro na 1 dobę pobytu;
 • polisę ubezpieczeniową.

W celu otrzymania takiego dokumentu do wjazdu bezwizowego turysta powinien:

 • zgłosić się przez internet do naszej firmy turystycznej, uprawnionej do przygotowania takich dokumentów
 • wypełnić formę zamówienia na witrynie internetowej firmy turystycznej
 • opłacić zamówienie
 • otrzymać potwierdzenie prawa wjazdu bezwizowego

Uzyskać pozwolenie do wjazdu bezwizowego można będzie nie wcześniej niż przez 24 godziny po załatwieniu wszystkich pytań organizacyjnych z naszą firmą turystyczną.

Uzyskane potwierdzenie niezbędne jest do okazania także podczas przekroczenia granicy z powrotem.

Obcokrajowcy mogą odwiedzić bez wizy następujące terytorium w terminie do pięciu dób:

 • miasto Grodno
 • Sopoćkinie
 • Hoża
 • Podłabienie
 • Kopciówka
 • Odelsk

Samochodem do Grodna bez wizy można przyjechać:

 • od strony Polski: punkt przejścia granicznego «Bruzgi», zjazd z trasy M6 w rejonie wsi Bruzgi – Korobczycy – Grodno
 • od strony Litwy droga P- 42: punkt przejścia granicznego «Prywałka» – Krynicznaja – Hoża – Zarica – Grodno.

Zwróćcie uwagę!!! Należy jechać po drodze przez wieś Korobczycy, ponieważ odcinek drogi M6 od wsi Strubka do wsi Kopciówka po pierwsze – jest płatny, po drugie - nie wchodzi do strefy bezwizowej.

Na połączeniu kolejowym Kraków – Grodno należy posiadać wizę (przekroczenie bezwizowe jest w projekcie omówienia)

Горячие туры

Идет загрузка модуля поиска туров